" class="part-icon-bars">
avatar SalutG

SalutG
@SalutG
  Contacte

Proposta
L'oficina no parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones,...
Proposta
Cal pensar en nous professionals capacitats en model integrat social_sanitari (no parlem de la...
Proposta
Aportacions de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Adjuntem les aportacions de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a la...
Proposta
Aportacions de Salut Mental Catalunya
La Federació Salut Mental Catalunya celebra la voluntat de la Generalitat de Catalunya per la...
Proposta
Desenvolupament d’unitats territorials de coordinació de tots els dispositius d’atenció a la...
Proposta
Reforçar el sistema de suport al desenvolupament infantil i l’atenció precoç a les dificultats o...
Proposta
Establir sistemes de col·laboració interdepartamental estables, en els àmbits de salut, educació...