" class="part-icon-bars">
avatar Montserrat Coberó Farrés

Montserrat Coberó Farrés
@XarxaCatalanaTEJ
  Contacte

Mostrar:
31/01/2023 07:27
Article 10: nous mecanismes de finançament públic-privat per instal·lar renovabl... Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'incl...
31/01/2023 07:16
Article 23: simplificar la tramitació dels projectes de renovables sense elimina... Un conjunt de 95 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya estem d'acord en qu...
31/01/2023 07:07
Article 10: Implementar un cànon a les macrocentrals de renovables que compensin... Un conjunt de 97 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya proposem (com en al...
31/01/2023 06:39
Article 25: Impulsar que els ajuntaments estimulin les instal·lacions d'autocons... Un conjunt de 95 entitat i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'inclo...
31/01/2023 06:30
Article 25, punt 1: Potenciar la capacitat dels ajuntaments per a impulsar una t... Un conjunt de 95 entitat i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'inclo...
30/01/2023 18:12
Article 11, punt 3: Impuls a l'estalvi energètic en els municipis Un conjunt de 95 entitat i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'inclo...
30/01/2023 14:12
Article 11, punt 1: evitar impactes ambientals en la producció de combustibles r... Un conjunt de 95 entitat i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'inclo...
30/01/2023 14:07
Article 11, punt 1: Preservar el territori i potenciar la participació local Un conjunt de 95 entitat i plataformes d'arreu de Catalunya proposem que s'inclo...
29/01/2023 21:40
Article 7, punt 2: Evitar la destrucció de territori per a la producció de renov... Un grup de 95 entitats i lataformes d'arreu del territori proposem que s'afegeix...
29/01/2023 21:15
Article 7: Protecció del dret a la salut del ciutadans Un grup de 95 entitats i plataformes d'arrreu de Catalunya proposem que s'inclog...
29/01/2023 21:02
Article 7: Prioritzar els projectes de renovables al servei dels ciutadans i amb... Un conjunt de 95 entitats i plataformes catalanes, amb l'objeciu d'aconseguir qu...
29/01/2023 20:03
Article 6: Potenciar les comunitats energètiques Des d'un conjunt de 97 plataformes considerem que dins l’article 6 de l'Avantpro...
29/01/2023 19:52
Modificació de l'article 6: Potenciar el paper de l'autoconsum, comunitats energ... Des d'un conjunt de 97 plataformes considerem que la Transició Energètica ha d’e...
29/01/2023 19:36
Potenciar el paper de les comunitats energètiques i les PIME Considerem que la futura llei de Transició Energètica de Catalunya ha d’estar al...