" class="part-icon-bars">
avatar Albert Martín Ballesta

Albert Martín Ballesta
@albert_16
  Contacte

Mostrar:
21/09/2023 13:34
De la informació a la utilització. L'avaluació de la transparència hauria de tenir tres ítem: comprovar que els qui...
26/03/2023 10:46
Compliment Acord 8 II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció (4) El Govern presentarà a l’OAC els seus mecanismes i protocols per garantir un com...
26/03/2023 10:45
Compliment Acord 8 II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció (4) El Govern presentarà a l’OAC els seus mecanismes i protocols per garantir un com...
26/03/2023 10:41
Compliment Acord 8 II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció (3) S’ha d’aprofitar el text de què ja es disposava al Parlament per al contingut de...
26/03/2023 10:37
Compliment Acord 8 II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció (2)  L’OAC ha d’assumir competències en matèria de tutela i protecció de les persone...
26/03/2023 10:34
Compliment Acord 8 II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció (1) L’OAC ha d’assumir la tutela i protecció de les persones alertadores i ha de ten...
17/01/2022 16:47
Incompatibilitats dels alts càrrecs i del conjunt de personal directiu del secto... En comptes de modificar la Llei 13/2005 del règim d'incompatibilitats dels alts ...