" class="part-icon-bars">
avatar Ana Carmen Riera

Ana Carmen Riera
@ana_16
  Contacte

Mostrar:
06/09/2023 14:13
Aportacions de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'av... Adjuntem enllaç al document amb breus aportacions de La Unió Catalana d’Hospital...
22/07/2022 15:44
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avan... La Unió Catalana d'Hospitals com a entitat representativa de manera majoritària ...
21/04/2022 10:41
Aportacions de La Unió Catalana d'Hospitals La Unió Catalana d'Hospitals com a entitat repersentativa de manera majoritària ...
28/03/2022 17:05
Aportacions de LA UNIÓ a la consulta prèvia de L’Avantprojecte de Llei de l'Agèn... La Unió és una associació d’entitats sanitàries i socials, referent en la millor...