" class="part-icon-bars">
avatar Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya

Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
@ccfc
  Contacte

Mostrar:
28/03/2022 19:00
Inclusió de professionals farmacèutics en les diferents estructures en què es do... En ser l’atenció farmacèutica, competència del farmacèutic, una peça més del con...
28/03/2022 18:29
Inclusió de professionals farmacèutics en les diferents estructures en què es do... En ser l’atenció farmacèutica, competència del farmacèutic, una peça més del con...