" class="part-icon-bars">
avatar Dincat

Dincat
@dincat
  Contacte

Mostrar:
07/09/2023 08:34
Aportacions de Dincat Presentem enllaç a un document amb aportacions de Dincat a l'avantprojecte de ll...
07/09/2023 08:32
Aportacions de Dincat Presentem enllaç a un document amb aportacions de Dincat a l'avantprojecte de ll...
24/01/2023 09:25
Participació persones amb DID Calen línies específiques d’ajut formalitzades per a la participació cultural de...
21/07/2022 09:14
Propostes Dincat Contractació pública reservada a CET d’iniciativa social. Creació d'una categori...
29/04/2022 11:57
Aportacions DINCAT a la modificació del Codi civil Català en matèria de suports ... Propostes de DINCAT a considerar per la reforma del Codi Civil Català 
22/03/2022 09:29
Equiparació condicions laborals àmbit social-salut A nivell de RRHH hi ha una diferència gran entre àmbits. Cal posar fi al greuge ...
17/01/2022 11:53
Funció pública i discapacitat intel·lectual (DI) Implementar polítiques de discriminació positiva a l’hora d’assignar destinacion...
17/01/2022 11:52
Funció pública i discapacitat intel·lectual (DI) Cal que les persones amb DI puguin comptar amb suports especialitzats, ja siguin...
17/01/2022 11:50
Funció pública i discapacitat intel·lectual (DI) Incloure a persones amb DI que ja hagin accedit a la funció pública i equips pro...
17/01/2022 11:48
Funció pública i discapacitat intel·lectual (DI) Assegurar que la informació sobre convocatòries d’accés a la funció pública arri...
17/01/2022 11:48
Funció pública i discapacitat Aplicar sistemàticament la reserva de places per a persones amb discapacitat a l...
17/01/2022 11:47
Funció pública i discapacitat intel·lectual (DI) Pel que fa a les places no cobertes convocades per al compliment de la quota cal...
17/01/2022 11:44
Funció pública i discapacitat intel·lectual (DI) Adquirir compromisos formatius amb les persones amb DI. Cal que l’Administració ...
17/01/2022 11:42
Funció pública i discapacitat intel·lectual (DI) Cal que la nova llei de funció pública contempli la creació de borses de treball...
17/01/2022 11:40
Funció pública i discapacitat intel·lectual (DI) Incentivar ell treball amb suport per garantir que les persones amb DI puguin ap...
17/01/2022 11:32
Funció pública i discapacitat intel·lectual (DI) Facilitar la inscripció de les persones amb discapacitat intel·lectual als difer...
17/01/2022 11:32
Funció pública i discapacitat intel·lectual (DI) Impulsar processos d’ocupació pública específics per a persones amb DI, desenvol...
17/01/2022 11:25
Funció pública i discapacitat Complir amb l’art. 59 del RDL 5/2015, de 30 octubre i reservar una quota no infe...