" class="part-icon-bars">
avatar Docents Esdap

Docents Esdap
@docents_esdap_2
  Contacte

Mostrar:
15/05/2020 13:16
Elecció de la direcció Esdap Des de la seva creació les dues direccions han estan nomenades des del Departame...
14/05/2020 00:54
Permanència als estudis i promoció dels estudiants La norma de permanència i promoció de l'estudiant és molt restrictiva pel que fa...
14/05/2020 00:48
Reconeixement de crèdits restrictiu En contra de la norma que diu que es poden reconèixer el 60 per 100 dels crèdits...
14/05/2020 00:46
Prova d’accés als estudis El Departament d’Educació i el de Universitats haurien d’acordar les PAU com a p...
14/05/2020 00:42
Dedicació del professorat El professorat que imparteix els estudis està subjecte a la mateixa norma de ded...
14/05/2020 00:41
Gestió d’horaris Les direccions de les seus confeccionen els seus horaris segons criteris propis,...
14/05/2020 00:31
Departaments i seminaris No existeixen departament ni seminaris. Les coordinacions ESDAP no contemplen d...
14/05/2020 00:30
Claustre i alumnat La participació del claustre i de l’alumnat en l’organització directa de l’ESDAP...
14/05/2020 00:28
Pla d’estudis no actualitzat El pla d’estudis de l’ESDAP ofereix unes especialitats en disseny que es corresp...
14/05/2020 00:26
Oferta d’estudis L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests...