" class="part-icon-bars">
avatar Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
@enginyers_tarragon_2
  Contacte

Mostrar:
14/06/2019 10:37
Simplificació normativa Considerem important aquesta iniciativa per simplificar el marc normatiu. Cons...