" class="part-icon-bars">
avatar ERDISC UAB

ERDISC UAB
@erdisc_uab_2
  Contacte

Mostrar:
10/12/2019 14:14
ERDISC UAB (Centre de recerca universitari) proposta 6 Proposta 6: Contribuir al foment d’un Pla estatal per abordar la realitat dels j...
10/12/2019 14:12
ERDISC UAB (Centre de recerca universitari) proposta 5 Proposta 5: Col·laborar en el disseny d’itineraris educatius que, des de la col·...
10/12/2019 14:10
ERDISC UAB (Centre de recerca universitari) proposta 4 Proposta 4: Facilitar la promoció i difusió de bones pràctiques en la participac...
10/12/2019 14:07
ERDISC UAB (Centre de recerca universitari) proposta 3 Proposta 3: Facilitar espais on es concebi la participació de les famílies d'ori...
10/12/2019 14:03
ERDISC UAB (Centre de recerca universitari) proposta 2 Proposta 2: Fer proposta d’un programa específic de formació permanent per a equ...
10/12/2019 13:56
ERDISC UAB (Centre de recerca universitari) proposta 1 Proposta 1: Desenvolupar una línia de cooperació entre el sistema educatiu preun...