" class="part-icon-bars">
avatar Santi

Santi
@fibrocimentiamiant12
  Contacte

Mostrar:
25/01/2021 17:25
Informació a Administradors de Finques i similars Un dels lloc ha on crec que hi ha mes desinformació es en las comunitats de veïn...
25/01/2021 17:15
Formació pel desamiantadors Un dels aspectes que es podria millorar en la formació dels treballadors que fan...