" class="part-icon-bars">
avatar Josep Carné Teixidó

Josep Carné Teixidó
@josepcarne
  Contacte

Mostrar:
22/03/2022 11:51
Propostes de FATEC sobre l'avantprojecte de llei Propostes de FATEC sobre l'avantprojecte de llei de L'Agència d'Atenció Integrad...
22/03/2022 11:50
Propostes de FATEC sobre l'avantprojecte de llei Propostes de FATEC sobre l'avantprojecte de llei de L'Agència d'Atenció Integrad...