" class="part-icon-bars">
avatar VICTORIA MONELL/ FMMC

VICTORIA MONELL/ FMMC
@maria_victoria
  Contacte

Mostrar:
14/08/2019 15:49
Plena capacitat jurídica Seria oportú passar del paradigma de la limitació a la restricció de la capacita...
14/08/2019 15:41
Com adaptar normativament els mandats de la Convenció A.Els principis generals de la convenció: i.Respecte a la llibertat de les perso...
14/08/2019 15:21
Com respectar la voluntat (3) Qualsevol document que tingui a veure amb la voluntat de la persona en l’àmbit d...
14/08/2019 15:09
Com respectar la voluntat (2) Delacions fetes per un mateix (autotutela) art. 222-4: Caldria que aquest doc...
14/08/2019 15:06
Com respectar la voluntat Utilització del Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat (art. 2...
14/08/2019 14:45
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 29: Drets Polítics I. Que es dissenyin tots els suports necessaris per fer efectives les modificaci...
14/08/2019 14:43
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 28: Dret a un nivell de vida adequat... I. Impulsar mesures pertinents per la superació de les barreres socials i person...
14/08/2019 14:42
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 27: Dret a Treballar II. Que es prenguin quantes mesures siguin necessàries per tal de fer efectiva l...
14/08/2019 14:41
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 27: Dret a Treballar I. Que la regulació relativa a les relacions laborals de persones amb discapacit...
14/08/2019 14:40
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 25: Dret a la Salut III. Donar validesa jurídica a la Planificació de Decisions Anticipades en Salut...
14/08/2019 14:40
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 25: Dret a la Salut I. Tenir sempre en compte la voluntat de la persona amb discapacitat en l’àmbit ...
14/08/2019 14:39
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 24: Dret a l’Educació I. Promoure polítiques socials per desenvolupar habilitats formatives i personal...
14/08/2019 14:38
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 23: Respecte de la llar i de la famí... I. Que les persones amb discapacitat mai siguin privades dels drets personalíssi...
14/08/2019 14:36
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 22: Dret a l’honor i a la reputació ... I. Consolidar mesures efectives per l’aplicació de la Llei Orgànica de Protecció...
14/08/2019 14:34
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 21: Dret a la llibertat d’expressió ... I. Eliminar qualsevol barrera que coarti la llibertat d’expressió de les persone...
14/08/2019 14:33
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 19: Dret a viure de forma independen... IV. Proporcionar una cartera de serveis i recursos de suport per desenvolupar un...
14/08/2019 14:32
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 19: Dret a viure de forma independen... II. Pel que fa als recursos d’habitatge públics disponibles per a les persones a...
14/08/2019 14:31
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 19: Dret a viure de forma independen... I. Cal modificar l’article 222-39 del CCCat que estableix que el tutor pot estab...
14/08/2019 14:30
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 14: Dret a la llibertat i seguretat ... V. Si les circumstàncies de la persona determinen que finalment procedeix l’inte...
14/08/2019 14:29
Drets que s’haurien de veure afectats - Art 14: Dret a la llibertat i seguretat ... III. Garantir la seguretat i dignitat personal durant situacions de crisis i/o r...