" class="part-icon-bars">
avatar LAIA SANCHO

LAIA SANCHO
@nousolorg
  Contacte

Mostrar:
20/07/2022 11:31
Perspectiva decolonial Utilitzar la noció de diàleg intercultural en reemplaçament del concepte decolon...
20/07/2022 11:20
4.Reptes globals del desenvolupament Rebaixar la burocràcia dels projectes en tant que els actors del sud no poden sa...
20/07/2022 11:17
4 Reptes globals del desenvolupament Deixar d'articular els projectes des d'una perspectiva econòmica i de quantitat ...
20/07/2022 11:08
Eix 1 Priorització sectorial i geogràfica Incloure la priorització geogràfica de la cooperació al desenvolupament que es r...