" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La cooperació al desenvolupament és una política fonamental per demostrar i fer efectiu el compromís i la responsabilitat de Catalunya amb el desenvolupament humà sostenible, la pau, els drets humans, i l’abordatge dels reptes globals.

La política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya té com a principal document d’orientació estratègica el Pla director, que s’elabora cada quatre anys. El Pla director estableix els àmbits d’actuació, els objectius que es volen assolir i les prioritats d’orientació geogràfica de l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) de la Generalitat de Catalunya, així com els instruments i enfocaments de treball i la coordinació, el suport i l’articulació amb el conjunt d’actors de la cooperació catalana que participen i contribueixen al seu desplegament. 

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, impulsa enguany la definició del proper Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026. Mitjançant aquest procés participatiu es pretén informar i rebre propostes dels agents de la cooperació, i de la ciutadania en general, per la definició d’aquest nou pla director.

Podeu consultar el Pla director vigent en aquest enllaç.

Com participar

Qui ho desitgi, podrà participar del procés tant de manera presencial, a través de les diferents sessions deliberatives, com virtual, a través de l'espai de propostes d’aquest portal, registrant-s’hi prèviament. Anirem publicant totes les convocatòries en aquest portal.


Fases del procés participatiu

Fase I. Informació (4 d’abril – 4 de maig)

Aquesta fase té com a objectiu donar a conèixer a tots els actors interessats en la política de cooperació al desenvolupament, així com a la ciutadania en general, els objectius del procés participatiu, les seves fases, les formes de participar-hi, i la durada del període de participació. La fase d’informació s’ha iniciat a l’abril de 2022, amb la presentació del calendari del procés participatiu als òrgans reglats de coordinació, consulta i participació de la política de cooperació al desenvolupament.

A través de les eines de comunicació i informació adients s’informarà durant tot el procés participatiu dels eixos del debat, de com participar a les diferents fases, i del desenvolupament general del procés.

Fase II. Propostes de diagnosi (5 de maig – 27 de maig)

Aquesta fase té com objectiu valorar amb els actors de la cooperació catalana el disseny i la implementació del present Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022, i, en general, enriquir la diagnosi de situació i de context de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 

El document de referència per a aquesta fase és l’informe d’avaluació a mig termini del Pla director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022, que presenta una sèrie d‘anàlisis, conclusions i recomanacions que seran contrastades i enriquides amb les aportacions dels actors a través de propostes en línia en aquesta plataforma. 

Les aportacions rebudes seran utilitzades per elaborar un document de base del Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 i per nodrir el debat en les sessions deliberatives.

Fase III. Sessions deliberatives amb els actors (13 de juny – 22 de juliol)

Aquesta fase té com a objectiu recollir les propostes dels actors interessats en la política de cooperació al desenvolupament, així com de la ciutadania en general, sobre els lineaments principals del Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, a partir d’una proposta de document de base.

Per més detalls, podeu consultar la presentació de la sessió informativa sobre la fase de sessions deliberatives i veure el vídeo de la sessió informativa (codi accés: b0U4GX*G)

Fase IV. Retorn (5 de setembre – 31 d’octubre)

Aquesta fase té com objectiu fer arribar els resultats del procés participatiu a tots els participants i agents, així com explicar com s’han considerat i tractat les diferents aportacions rebudes. 

Documents relacionats

Documents de referència per a la fase deliberativa amb actors

Informes de resultats de les sessions i informe global

Informes dels resultats de les sessions deliberatives dutes a terme amb actors del Marroc, Senegal, Moçambic, Guatemala i Colòmbia

Propostes de diagnosi Veure tots (47)

Incluir indicadores de derechos humanos que:
permitan medir la contribución de las actividades...
  • Creat el
    27/05/2022
  • Número de comentaris: 0
En los dos últimos plandes directores se ha consolidado el compromiso con el EGiBDH, pero lo que...
A l’hora d’establir prioritats geogràfiques, caldria també tenir en compte els països de...
Veure tots (47)

Propostes del nou Pla director Veure tots (696)

  • Creat el
    03/10/2022
  • Número de comentaris: 0
Acceptades
Posar en valor les apostes territorials i municipals en matèria de cooperació. La intencionalitat...
Acceptades
Impulsor d’una “cooperació real” (és a dir, de la cooperació que es fa des dels diferents...
Acceptades
Formació de les persones professionals de la salut.
Veure tots (696)
El que es decideix Elaboració del Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026
Qui hi participa Totes les persones, entitats i altres actors interessats en la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya
Departament Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Unitat promotora Direcció General de Cooperació al Desenvolupament
Entitats dinamitzadores CERES (Gabinet Ceres SL)
Cost 17.908,00 €
Disposa de retorn
Data d'inici 04 de Abril de 2022
Data de finalització 31 de Octubre de 2022
Referència: II-PART-2022-05-495

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

215

Participants

1.120

Seguidores

38

Comentaris

743

Propostes

41

Adhesions

17

Trobades