" class="part-icon-bars">
avatar Professorat ESDAP

Professorat ESDAP
@professorat_esdap_2
  Contacte

Mostrar:
10/05/2020 00:35
Tribunals de Treball Final d'Estudis (3 de 3) · Regular el procés d’avaluació de TFE perquè acabi dins del calendari escolar e...
10/05/2020 00:34
Tribunals de Treball Final d'Estudis (2 de 3) · Que el decret vetlli per que es generin dinàmiques més respectuoses i saludabl...
10/05/2020 00:34
Tribunals de Treball Final d'Estudis (1 de 3) · Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els ...
10/05/2020 00:21
Sobre la idoneïtat del professorat ESDAP En el curs 2010-11 i 2011-12, la RESOLUCIÓ EDU/1323/2010 del 23 d'abril (borsa ...
10/05/2020 00:19
Sobre Logística a nivell de professorat ESDAP Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels...
10/05/2020 00:16
Sobre la càrrega lectiva del professorat ESDAP (3 de 3) · Que es reguli la càrrega de tasques no presencials del professorat. · Reduir ...
10/05/2020 00:15
Sobre la càrrega lectiva del professorat ESDAP (2 de 3) · Regular i reconèixer (com Secundaria) la càrrega horària que suposa les tasque...
10/05/2020 00:10
Sobre la càrrega lectiva del professorat ESDAP (1 de 3) El decret ha d’establir i regular la càrrega lectiva del professorat tenint el c...
10/05/2020 00:06
Sobre la nova plaça del professor ESDAP Passar de cos 0595 de secundària de règim especial a un nou cos d’ESDAP, en cap...