" class="part-icon-bars">
avatar Fundació Pere Tarrés

Fundació Pere Tarrés
@rruiz
  Contacte

Mostrar:
06/10/2023 14:23
Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya Eix Dret al temps de cura i lleure en família: • Garantir/impulsar una xarxa de ...
06/10/2023 14:22
Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya Eix Dret al tracte just, no discriminació i a l’interès superior de l’infant i l...
06/10/2023 14:20
Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya Continuació Eix Dret a l'accés.. • Foment de la col·laboració públic-privada amb...
06/10/2023 14:13
Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya Eix Dret a l’accés a uns serveis de qualitat i adequats a les necessitats: • Des...
06/10/2023 14:00
Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya Eix Dret a viure en entorns segurs, saludables i jugables: Prevenció, formació i...
06/10/2023 13:57
Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya Eix Dret a l’escolta, a la informació i a la participació: • Prevenció, formació...
07/10/2021 06:09
Acreditació de determinants principis ESS La fortalesa de l'Economia social està en la seva diversitat i pluralitat. Sota ...
07/10/2021 05:55
Definició marc normatiu Economia Social Es necessària una llei d'economia social per reconèixer i potenciar la pluralita...