" class="part-icon-bars">
avatar Sandra

Sandra
@sespada
  Contacte

Mostrar:
27/05/2022 14:39
Eix 2. Participació dels agents, aliances clau i instruments Quan es parla d'incorporació de nous actors cal treballar en la línia de l'enfor...
27/05/2022 14:13
Eix 3: Cooperació Transformadora Cal identificar i impulsar accions per la integració de l'EGiBDH, però caldrà te...
27/05/2022 14:11
Eix 2. Participació dels agents, aliances clau i instruments El punt que tracta les realcions de coordinació amb els ens locals, es parla de ...
27/05/2022 14:02
Eix 2. Participació dels agents, aliances clau i instruments El pla director parla de reforçar el suport a la cooperació municipalista, però ...
27/05/2022 13:58
Eix 2: Participació dels agents, aliances clau i instruments Caldira possar en valor com a nous agents a mitjans de comunicació, essencials p...
27/05/2022 13:54
Eix 2: Participació d'agents Quan es parla de nous actors i d'incorporar-los a polítques tant d'EpTS con de C...