" class="part-icon-bars">
avatar SALVADOR JOSE RIBAS RUBIO

SALVADOR JOSE RIBAS RUBIO
@sjribas
  Contacte

Proposta
El més habitual als nostres municipis es veure com els rètols de molts comerços i empreses es...
Proposta
Tot sovint ens veiem enlluernats per la retolació publicitària o comercial, o per les cada cop...
Proposta
Si bé és molt necessari l'establiment de punts de referència o altres figures de certificació de...
Proposta
Les zones E4 per definició són un element contaminant molt notable en quan a gamma cromàtica o en...
Proposta
Els efectes de la contaminació lumínica es poden detectar a centenars de quilòmetres, per tant...
Proposta
El Decret actual estableix una distància de 100 quilòmetres entre el punt de referència històric...
Proposta
En el Decret vigent s'estableixen unes toleràncies absolutament excessives a làmpades de...