" class="part-icon-bars">
avatar SALVADOR JOSE RIBAS RUBIO

SALVADOR JOSE RIBAS RUBIO
@sjribas
  Contacte

Mostrar:
19/11/2020 23:24
Adaptar les limitacions de l'espectre a la realitat actual En el Decret vigent s'estableixen unes toleràncies absolutament excessives a làm...
19/11/2020 23:10
Distància entre Punt de referència i zones contaminants El Decret actual estableix una distància de 100 quilòmetres entre el punt de ref...
19/11/2020 23:07
Avaluació d'impacte de grans instal·lacions Els efectes de la contaminació lumínica es poden detectar a centenars de quilòme...
19/11/2020 23:03
Supressió de les zones E4 Les zones E4 per definició són un element contaminant molt notable en quan a gam...
19/11/2020 22:59
Priorització de zones E1 en zonificació Si bé és molt necessari l'establiment de punts de referència o altres figures de...
19/11/2020 22:56
Nivells de llum en rètols Tot sovint ens veiem enlluernats per la retolació publicitària o comercial, o pe...
19/11/2020 22:47
Control horari dels rètols El més habitual als nostres municipis es veure com els rètols de molts comerços ...