" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la dinamització

Suport a la dinamització
@suport_a_la_dinami_3
  Contacte

Mostrar:
11/12/2019 22:47
Gestió recursos del PO Els propis PO són qui haurien de gestionar el pressupost, per poder decidir quin...
11/12/2019 22:42
Promoure la innovació tecnològica amb una perspectiva social Promoure la innovació tecnològica amb una perspectiva social, no només tècnica. ...
11/12/2019 22:40
Dinamitzadores itinerants Dinamitzadores itinerants: que una persona dinamitzadora d’un PO pugui fer inter...
11/12/2019 22:36
Planificar trimestralment el calendari d’activitats per fer-lo compatible amb le... Planificar trimestralment el calendari d’activitats per fer-lo compatible amb le...
11/12/2019 22:34
Tenir fòrums interns, a mode de xarxa social corporativa Tenir fòrums interns, a mode de xarxa social corporativa (com ja havia existit) ...
11/12/2019 22:32
Disposar d’un directori de contactes de les persones dinamitzadores dels Punts Ò... Disposar d’un directori de contactes de les persones dinamitzadores dels Punts Ò...
11/12/2019 22:30
Coordinació per finançament privat Actualment, hi ha PO que tenen patrocinadors privats (tals com Samsung, ECI, M4s...
11/12/2019 22:21
Implicar més a l’Entitat Gestora en els Punts Òmnia Implicar més a l’EG en el PO; com es coordina l’entitat amb el PO: transparència...
11/12/2019 22:19
Que les entitats lligades al territori puguin optar a dinamitzar els projectes Ò... Assegurar i facilitar que les entitats lligades al territori puguin optar a dina...
11/12/2019 22:17
Millorar el reconeixement i figura de la persona dinamitzadora Millorar el reconeixement i figura de la persona dinamitzadora (posar i donar va...
11/12/2019 22:15
Establir taules de treball conjuntes entre DGACC, EG i dinamitzadors Establir taules de treball conjuntes entre DGACC, EG i dinamitzadors: avaluació,...
11/12/2019 22:13
Definir i delimitar el rol del dinamitzador Definir i delimitar el rol del dinamitzador: hi ha molta diversitat de tasques q...
11/12/2019 22:07
Donar valor acreditatiu a les formacions Donar valor acreditatiu a les formacions (acreditacions conforme s’ha realitzat ...
11/12/2019 22:05
Diposar d’una línia sobre “Ciutadania digital inclusiva” Diposar d’una línia sobre “Ciutadania digital inclusiva” que ofereixi: formació ...
11/12/2019 22:02
Línies de treball no excloents Facilitar que les línies i les sub-línies de treball no siguin excloents
15/11/2019 23:50
Potenciar la tasca d’entreteniment de la gent gran Potenciar la tasca d’entreteniment de la gent gran, ja que hi ha gent que es tro...
15/11/2019 23:46
Cercar subvencions que pugin afavorir un millor funcionament del programa Cercar subvencions públiques que pugin afavorir un millor funcionament del progr...
15/11/2019 23:44
Realitzar més activitats amb infants (per prevenir que estiguin al carrer) Realitzar més activitats amb infants per prevenir que estiguin al carrer. Com p....
15/11/2019 23:35
Reforçar la relació amb els recursos i la realitat del territori Promoure presència en taules de treball transversal del territori, ja sigui dina...
15/11/2019 23:30
Oferir amb temps el programa de formació a participants Demanen (participants) poder tenir o conèixer el programa de formació amb temps ...