" class="part-icon-bars">
avatar tito elite

tito elite
@tito
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Procés participatiu
Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

La nova llei ha de constituir el desenvolupament normatiu de la competència exclusiva en matèria de ...

  • Dates
  • Data d'inici
    11/04/2019
  • Data de finalització
    28/05/2019
  • Creat el
    10/04/2019
Proposta
La Disposició Addicional 1a del RD Legislatiu 12/2018 habilita a les CCAA a modificar les...
Proposta
Drets, deures i queixes
S’ha de posar en marxa un sistema digitalitzat que permeti als...
Proposta
Facilitat de pagament
Caldrà facilitar el pagament que es podrà portar a terme en efectiu,...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposta
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...