" class="part-icon-bars">
avatar Víctor Ferrando Sabaté

Víctor Ferrando Sabaté
@vferrando
  Contacte

Mostrar:
13/06/2022 10:58
Unitat de criteris en la representativitat de les EMD’s als Consells Comarcals ... Regular la representació als Consells Comarcals i altres organismes supramunicip...
13/06/2022 10:55
Conveni estandarditzat EMD’S Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, ...
13/06/2022 10:55
EMD’S com a beneficiaris de totes subvencions Que les EMD’s a les bases de les subvencions s’incloguin com a beneficiaris, al ...
13/06/2022 10:54
Nou règim electoral per a les EMD’S Vinculat amb el règim electoral, es proposa composar la Junta Veïnal vinculada l...