" class="part-icon-bars">
avatar Víctor Ferrando Sabaté

Víctor Ferrando Sabaté
@vferrando
  Contacte

Proposta
Vinculat amb el règim electoral, es proposa composar la Junta Veïnal vinculada la elecció del...
Proposta
Que les EMD’s a les bases de les subvencions s’incloguin com a beneficiaris, al mateix nivell que...
Proposta
Crear un model estandarditzat de Conveni Regulador entre l’EMD i l’Ajuntament, el qual sigui...
Proposta
Regular la representació als Consells Comarcals i altres organismes supramunicipals de les EMD’s....
  • Creat el
    13/06/2022
  • Número de comentaris: 0