" class="part-icon-bars">

94324 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11561 resultats

No m'ha quedat clar un detall del text: El nou Màster del professorat proposat serà de 2 anys (és...
Intentar ser iguals als altres països pel que fa a l'horari laboral, primer ens hem de fixar en...
En relació al calendari escolar (el paràgraf del document base el copio aquí sot al final), jo...
Tots els informes es lamenten que els candidats a professors no reuneixen les condicions...
L’ensenyament té, entre d’altres, una missió que es superar les desigualtats, ensenyar a ser un...
És hora de mirar cap endavant, no mirar-se el màlic i explicar les innovacions que estan fent...
Proposta 1. Seria bo que s’incentivés en el professorat de secundària la incorporació de noves...
Em sembla bé la idea d'obrir-ho a la participació dels qui realment estem al peu del canó (veig...
A l'entorn educatiu, com al laboral, el tema d'hores de dedicació s'ha de valorar des de un punt...
A tot Catalunya, a uns llocs més que altres, es veu la clara intenció de perjudicar la sanitat...
No estic d'acord en l'horari compactat a primària ni a secundària en la situació actual atès que...
Per millorar el sistema educatiu, pel que fa als alumnes, cal que no se'ls concedeixin títols...
Penso que en la ponència no s'han tractar o no s'han tractat prou bé temes més del dia a dia que...
Penso que en la ponència no s'han tractar o no s'han tractat prou bé temes més del dia a dia...
OPINIÓ PONÈNCIA CENTRE EDUCATIU
Penso que en la ponència no s'han tractar o no s'han tractat...
Els docents que avui opinen que cal una millor selecció del personal docent són aquells que al...