" class="part-icon-bars">

Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de l'Alt Pirineu

#CETSAltPirineu Espai de participació per al desenvolupament del Dossier de la Candidatura a EUROPARC (Fase I)

Fase I. Acreditació d’espais naturals protegits
L’espai protegit, amb l’acord i compromís dels empresaris turístics i altres actors locals, sol·licita l’adhesió, i és el territori qui rep l’acreditació de la CETS.

L’estratègia i el pla d’acció han d’incloure:

DIAGNOSI

Avaluació del patrimoni natural, històric i cultural; infraestructures turístiques i recreatives; visitants actuals i mercats futurs potencials; efectes del turisme; anàlisi DAFO.

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

Definició d’objectius estratègics clars relatius a la conservació de la naturalesa, el desenvolupament econòmic i social, la millora de la qualitat de vida dels habitants i la qualitat del turisme. Que comprenguin:

• la conservació i la millora del medi ambient i del patrimoni;

• el desenvolupament socioeconòmic;

• la conservació i la millora de la qualitat de vida dels residents locals;

• la gestió de visitants i la millora de la qualitat del turisme que s’ofereix.

PLA D'ACCIÓ

Un pla d’acció per complir aquests objectius que abordi els temes clau i les accions establertes. El pla d’acció ha d’incloure:

• una descripció de cada acció i la identificació dels responsables de les mateixes;

• una estimació dels recursos i indicació dels socis per a l’execució del pla d’acció;

• propostes per al seguiment dels resultats.