" class="part-icon-bars">

Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de l'Alt Pirineu

#CETSAltPirineu Espai de participació per al desenvolupament del Dossier de la Candidatura a EUROPARC (Fase I)

Fase II. Empreses adherides

El sistema d’adhesió distingeix, en els espais ja acreditats, aquelles empreses que més i millor s’esforcen per fer sostenible la seva activitat i col·laborar amb la destinació sostenible. Són les empreses turístiques les que voluntàriament poden sol·licitar la seva adhesió. Aquest reconeixement és molt més que una altra nova marca de qualitat, perquè garanteix una autèntica col·laboració entre l’empresa i els gestors del turisme a la comarca per avançar en el desenvolupament d’un turisme sostenible.

Les empreses d’activitats, allotjaments, entitats, administració pública i població local de l’Alt Pirineu volem promoure un turisme més sostenible que sigui bo pel territori i bo per les persones!

La CETS és un compromís voluntari i una eina de gestió pràctica impulsada pel Parc Natural de l’Alt Pirineu per a desplegar una estratègia conjunta que ha de permetre:

1. Oferir una experiència turística valuosa i de qualitat als visitants.

2. Protegir els valors naturals i culturals de l’entorn.

3. Donar suport a l’activitat econòmica local i promoure la qualitat de vida de les persones que hi viuen.


Per això les empreses es poden adherir a la CETS del PNAP a partir de l’any 2024 i cada any es realitzarà el procés per adherir-ne de noves.

La Fase II de la Carta és un procés dirigit per l’espai natural protegit a través d’una metodologia aprovada per la Federació EUROPARC.

El certificat d’adhesió d’empreses té una vigència de tres anys i pot sol·licitar-se la seva renovació per períodes d’igual durada.


Els requisits generals d’EUROPARC per a les empreses turístiques adherides són:

•        Comprometre’s amb la visió, la missió i els principis de la Carta.

•        Participar en el Fòrum Permanent de la CETS.

•        Recolzar la implantació de l’estratègia i el pla d’acció de turisme sostenible.

•        Demostrar el compliment dels requisits de qualitat i sostenibilitat o de les certificacions pertinents.

•        Disposar d’un pla propi de gestió de sostenibilitat per al seu negoci que sigui aprovat per l’autoritat de l’espai natural protegit.

•        Mantenir relacions estretes amb l’autoritat de l’espai natural protegit i d’altres empreses i actors que tinguin un interès o participació en la Carta.