" class="part-icon-bars">

Comitè de Profit

#Comitedeprofit Prevenció de les pèrdues i el malbaratament i aproftiament alimentari a Catalunya

Canvis a "Caracteritzar el malbaratament alimentari a la fracció resta dels residus municipals (Agència de Residus de Catalunya, ARC)"

Versions

Versió 1

Avatar: Secretaria del Comitè de Profit Secretaria del Comitè de Profit
10/09/2022 12:30

Versió 2

Avatar: Secretaria del Comitè de Profit Secretaria del Comitè de Profit
22/09/2022 10:18
Versions 2 Torna a la proposta