" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Sessió plenària de la Taula"

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
30/03/2022 10:15

Versió 3

Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
30/03/2022 10:48

Versió 4

Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
30/03/2022 10:50
Versions 4 Tornar a la trobada