" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Sessió plenària de la Taula"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Sessió Plenària de la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà, que tindrà lloc el proper 4 de març de 2022, en horari de 17 a 19,30 hores, a Palamós. Us agraïm que ens confirmeu la vostra assistència clicant a "Inscriu-te a la trobada".

  L’ordre del dia és el següent:

  1. Benvinguda institucional. Sr. Sergi Tudela, Director General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i Sr. Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
  2. Balanç d'actuacions realitzades durant l'any 2021.
  3. Proposta d'accions a incloure en el Pla d'acció 2022-23 (treball en grups).
  4. Altres temes a traslladar a la Taula.


 • +

  Sessió Plenària de la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà, que tindrà lloc el proper 4 d'abril de 2022, en horari de 17 a 19,30 hores, a Palamós. Us agraïm que ens confirmeu la vostra assistència clicant a "Inscriu-te a la trobada".

  L’ordre del dia és el següent:

  1. Benvinguda institucional. Sr. Sergi Tudela, Director General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i Sr. Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
  2. Balanç d'actuacions realitzades durant l'any 2021.
  3. Proposta d'accions a incloure en el Pla d'acció 2022-23 (treball en grups).
  4. Altres temes a traslladar a la Taula.


 • -<p>Sessió Plenària de la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà, que tindrà lloc el proper <strong>4 de març de 2022, en horari de 17 a 19,30 hores, a Palamós. Us agraïm que ens confirmeu la vostra assistència clicant a "Inscriu-te a la trobada".</strong></p><p>L’ordre del dia és el següent:</p><ol><li>Benvinguda institucional. <em>Sr. Sergi Tudela, Director General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i Sr. Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.</em></li><li>Balanç d'actuacions realitzades durant l'any 2021.</li><li>Proposta d'accions a incloure en el Pla d'acció 2022-23 (treball en grups).</li><li>Altres temes a traslladar a la Taula.</li></ol><p><br></p>
 • +<p>Sessió Plenària de la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà, que tindrà lloc el proper <strong>4 d'abril de 2022, en horari de 17 a 19,30 hores, a Palamós. Us agraïm que ens confirmeu la vostra assistència clicant a "Inscriu-te a la trobada".</strong></p><p>L’ordre del dia és el següent:</p><ol><li>Benvinguda institucional. <em>Sr. Sergi Tudela, Director General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i Sr. Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.</em></li><li>Balanç d'actuacions realitzades durant l'any 2021.</li><li>Proposta d'accions a incloure en el Pla d'acció 2022-23 (treball en grups).</li><li>Altres temes a traslladar a la Taula.</li></ol><p><br></p>
Esborrats
 • -

  Sessió Plenària de la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà, que tindrà lloc el proper 4 de març de 2022, en horari de 17 a 19,30 hores, a Palamós. Us agraïm que ens confirmeu la vostra assistència clicant a "Inscriu-te a la trobada".

  L’ordre del dia és el següent:

  1. Benvinguda institucional. Sr. Sergi Tudela, Director General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i Sr. Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
  2. Balanç d'actuacions realitzades durant l'any 2021.
  3. Proposta d'accions a incloure en el Pla d'acció 2022-23 (treball en grups).
  4. Altres temes a traslladar a la Taula.


 • Balanç d'actuacions realitzades durant l'any 2021.
 • Proposta d'accions a incloure en el Pla d'acció 2022-23 (treball en grups).
 • Altres temes a traslladar a la Taula.

Addicions
 • Balanç d'actuacions realitzades durant l'any 2021.
 • Proposta d'accions a incloure en el Pla d'acció 2022-23 (treball en grups).
 • Altres temes a traslladar a la Taula.

 • +

  Sessió Plenària de la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà, que tindrà lloc el proper 4 d'abril de 2022, en horari de 17 a 19,30 hores, a Palamós. Us agraïm que ens confirmeu la vostra assistència clicant a "Inscriu-te a la trobada".

  L’ordre del dia és el següent:

  1. Benvinguda institucional. Sr. Sergi Tudela, Director General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i Sr. Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
  2. Balanç d'actuacions realitzades durant l'any 2021.
  3. Proposta d'accions a incloure en el Pla d'acció 2022-23 (treball en grups).
  4. Altres temes a traslladar a la Taula.


Esborrats
 • -<p>Sessió Plenària de la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà, que tindrà lloc el proper <strong>4 de març de 2022, en horari de 17 a 19,30 hores, a Palamós. Us agraïm que ens confirmeu la vostra assistència clicant a "Inscriu-te a la trobada".</strong></p><p>L’ordre del dia és el següent:</p><ol><li>Benvinguda institucional. <em>Sr. Sergi Tudela, Director General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i Sr. Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.</em></li><li>Balanç d'actuacions realitzades durant l'any 2021.</li><li>Proposta d'accions a incloure en el Pla d'acció 2022-23 (treball en grups).</li><li>Altres temes a traslladar a la Taula.</li></ol><p><br></p>
Addicions
 • +<p>Sessió Plenària de la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà, que tindrà lloc el proper <strong>4 d'abril de 2022, en horari de 17 a 19,30 hores, a Palamós. Us agraïm que ens confirmeu la vostra assistència clicant a "Inscriu-te a la trobada".</strong></p><p>L’ordre del dia és el següent:</p><ol><li>Benvinguda institucional. <em>Sr. Sergi Tudela, Director General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i Sr. Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.</em></li><li>Balanç d'actuacions realitzades durant l'any 2021.</li><li>Proposta d'accions a incloure en el Pla d'acció 2022-23 (treball en grups).</li><li>Altres temes a traslladar a la Taula.</li></ol><p><br></p>
Autoria de la versió
Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
Versió creada el 30/03/2022 10:48