" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Grup de Treball de Comunicació"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  L'ordre del dia és el següent:

  1. Decisió sobre si hi ha apartats que "desapareixeran" del portal participa i ja només estaran a la web de la Taula
  2. Com actualitzarem la web?
  3. Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.
 • +

  L'ordre del dia és el següent:

  1. Apartats de la web de la Taula i del portal participa.
  2. Com actualitzarem la web?.
  3. Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.
 • -<p>L'ordre del dia és el següent:</p><ol><li>Decisió sobre si hi ha apartats que "desapareixeran" del portal participa i ja només estaran a la web de la Taula</li><li>Com actualitzarem la web?</li><li>Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.</li></ol>
 • +<p>L'ordre del dia és el següent:</p><ol><li>Apartats de la web de la Taula i del portal participa.</li><li>Com actualitzarem la web?.</li><li>Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.</li></ol>
Esborrats
 • -

  L'ordre del dia és el següent:

  1. Decisió sobre si hi ha apartats que "desapareixeran" del portal participa i ja només estaran a la web de la Taula
  2. Com actualitzarem la web?
  3. Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.
 • Com actualitzarem la web?.
 • Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.
Addicions
 • Com actualitzarem la web?
 • Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.
 • +

  L'ordre del dia és el següent:

  1. Apartats de la web de la Taula i del portal participa.
  2. Com actualitzarem la web?.
  3. Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.
Esborrats
 • -<p>L'ordre del dia és el següent:</p><ol><li>Decisió sobre si hi ha apartats que "desapareixeran" del portal participa i ja només estaran a la web de la Taula</li><li>Com actualitzarem la web?</li><li>Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.</li></ol>
Addicions
 • +<p>L'ordre del dia és el següent:</p><ol><li>Apartats de la web de la Taula i del portal participa.</li><li>Com actualitzarem la web?.</li><li>Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.</li></ol>
Autoria de la versió
Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
Versió creada el 20/01/2023 12:52