" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Sessió Consell de persones dinamitzadores"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Pendent d'establir l'ordre del dia

 • +

  L'ordre del dia previst és:

  1. Principals implicacions de la reunió amb els Directors Generals i de les sessions per àmbits.
  2. Organització de l’esdeveniment de cohesió de la Taula pel dia 16 de desembre.
  3. Informació sobre l’estat d’avanç de l’estudi sobre el cens de peixos, l’estudi de zonificació de l’espai i resultats preliminars de l’estudi de seguiment de la biodiversitat N2000
  4. Concretar una proposta d’accions de la Taula pel 2024 (en base al que s’hagi parlat a les reunions dels àmbits realitzades prèviament).
  5. Preparació del plenari anual de la Taula.
  6. Precs i preguntes.

  Estem a la vostra disposició per poder organitzar una sessió de cada àmbit prèviament a aquest Consell de persones dinamitzadores.

 • -<p>Pendent d'establir l'ordre del dia</p>
 • +<p>L'ordre del dia previst és:</p><ol><li>Principals implicacions de la reunió amb els Directors Generals i de les sessions per àmbits.</li><li>Organització de l’esdeveniment de cohesió de la Taula pel dia 16 de desembre.</li><li>Informació sobre l’estat d’avanç de l’estudi sobre el cens de peixos, l’estudi de zonificació de l’espai i resultats preliminars de l’estudi de seguiment de la biodiversitat N2000</li><li>Concretar una proposta d’accions de la Taula pel 2024 (en base al que s’hagi parlat a les reunions dels àmbits realitzades prèviament).</li><li>Preparació del plenari anual de la Taula.</li><li>Precs&nbsp;i&nbsp;preguntes.</li></ol><p>Estem a la vostra disposició per poder organitzar una sessió de cada àmbit prèviament a aquest Consell de persones dinamitzadores.</p>
Esborrats
 • -

  Pendent d'establir l'ordre del dia

 • Organització de l’esdeveniment de cohesió de la Taula pel dia 16 de desembre.
 • Informació sobre l’estat d’avanç de l’estudi sobre el cens de peixos, l’estudi de zonificació de l’espai i resultats preliminars de l’estudi de seguiment de la biodiversitat N2000
 • Concretar una proposta d’accions de la Taula pel 2024 (en base al que s’hagi parlat a les reunions dels àmbits realitzades prèviament).
 • Preparació del plenari anual de la Taula.
 • Precs i preguntes.
 • Estem a la vostra disposició per poder organitzar una sessió de cada àmbit prèviament a aquest Consell de persones dinamitzadores.

Addicions
 • +

  L'ordre del dia previst és:

  1. Principals implicacions de la reunió amb els Directors Generals i de les sessions per àmbits.
  2. Organització de l’esdeveniment de cohesió de la Taula pel dia 16 de desembre.
  3. Informació sobre l’estat d’avanç de l’estudi sobre el cens de peixos, l’estudi de zonificació de l’espai i resultats preliminars de l’estudi de seguiment de la biodiversitat N2000
  4. Concretar una proposta d’accions de la Taula pel 2024 (en base al que s’hagi parlat a les reunions dels àmbits realitzades prèviament).
  5. Preparació del plenari anual de la Taula.
  6. Precs i preguntes.

  Estem a la vostra disposició per poder organitzar una sessió de cada àmbit prèviament a aquest Consell de persones dinamitzadores.

Esborrats
 • -<p>Pendent d'establir l'ordre del dia</p>
Addicions
 • +<p>L'ordre del dia previst és:</p><ol><li>Principals implicacions de la reunió amb els Directors Generals i de les sessions per àmbits.</li><li>Organització de l’esdeveniment de cohesió de la Taula pel dia 16 de desembre.</li><li>Informació sobre l’estat d’avanç de l’estudi sobre el cens de peixos, l’estudi de zonificació de l’espai i resultats preliminars de l’estudi de seguiment de la biodiversitat N2000</li><li>Concretar una proposta d’accions de la Taula pel 2024 (en base al que s’hagi parlat a les reunions dels àmbits realitzades prèviament).</li><li>Preparació del plenari anual de la Taula.</li><li>Precs&nbsp;i&nbsp;preguntes.</li></ol><p>Estem a la vostra disposició per poder organitzar una sessió de cada àmbit prèviament a aquest Consell de persones dinamitzadores.</p>
Autoria de la versió
Avatar: Dinamització_MF Dinamització_MF
Versió creada el 23/10/2023 13:40