" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Creació d'una gran reserva marina."

Versions

Versió 1

Avatar: Jordi Cruz Plaja Jordi Cruz Plaja
14/06/2021 19:05
Versions 1 Torna a la proposta