" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 2 de 2
Retorn 12/04/2023 - 12/05/2023
Fases del procés

Canvis a "Propostes de l'alertador Albert Comellas i Novillo 4. Quins canals i en quines condicions han d’estar operatius per tal de facilitar les denúncies?"

Versions

Versió 1

Avatar: Albert Comellas Albert Comellas
16/03/2023 22:24
Versions 1 Torna a la proposta