" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 2 de 2
Retorn 12/04/2023 - 12/05/2023
Fases del procés

Canvis a " L’ordenament jurídic vigent no és prou garantista per eliminar els riscos de represàlia."

Versions

Versió 1

Avatar: David Lousier David Lousier
05/04/2023 19:54
Versions 1 Torna a la proposta