" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 2 de 2
Retorn 12/04/2023 - 12/05/2023
Fases del procés

Canvis a "S’ha de protegir en tot cas quan ho demani la persona alertadora"

Versions

Versió 1

Avatar: David Lousier David Lousier
05/04/2023 19:59
Versions 1 Torna a la proposta