" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 22/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Revisió profunda dels principis organitzatius i de funcionament"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Revisió profunda dels principis organitzatius i de funcionament"}
 • +{"ca"=>"Revisió profunda dels principis organitzatius i de funcionament"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Revisió profunda dels principis organitzatius i de funcionament"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Revisió profunda dels principis organitzatius i de funcionament"}

Cos

 • +["

  A la memòria preliminar de l'Avantprojecte es diu que la nova regulació suposaria revisar la regulació dels actuals òrgans superiors i alts càrrecs i la rigidesa organitzativa relativa a l’estructura tecnicoburocràtica. Considero que s'ha d'anar més enllà i revisar els llocs de comandament alt i mitjà. Els llocs els ocupen persones, i molts cops l'excessiva departamentalització és una manera d'acomodar-se, no permetent adaptar-se als canvis tecnològics ni organitzatius. Cal solucionar-ho.

  "]
 • +["<p>A la memòria preliminar de l'Avantprojecte es diu que la nova regulació suposaria revisar la regulació dels actuals òrgans superiors i alts càrrecs i la rigidesa organitzativa relativa a l’estructura tecnicoburocràtica. Considero que s'ha d'anar més enllà i revisar els llocs de comandament alt i mitjà. Els llocs els ocupen persones, i molts cops l'excessiva departamentalització és una manera d'acomodar-se, no permetent adaptar-se als canvis tecnològics ni organitzatius. Cal solucionar-ho.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  A la memòria preliminar de l'Avantprojecte es diu que la nova regulació suposaria revisar la regulació dels actuals òrgans superiors i alts càrrecs i la rigidesa organitzativa relativa a l’estructura tecnicoburocràtica. Considero que s'ha d'anar més enllà i revisar els llocs de comandament alt i mitjà. Els llocs els ocupen persones, i molts cops l'excessiva departamentalització és una manera d'acomodar-se, no permetent adaptar-se als canvis tecnològics ni organitzatius. Cal solucionar-ho.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>A la memòria preliminar de l'Avantprojecte es diu que la nova regulació suposaria revisar la regulació dels actuals òrgans superiors i alts càrrecs i la rigidesa organitzativa relativa a l’estructura tecnicoburocràtica. Considero que s'ha d'anar més enllà i revisar els llocs de comandament alt i mitjà. Els llocs els ocupen persones, i molts cops l'excessiva departamentalització és una manera d'acomodar-se, no permetent adaptar-se als canvis tecnològics ni organitzatius. Cal solucionar-ho.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Lourdes Simó Goberna Lourdes Simó Goberna
Versió creada el 24/03/2022 09:55