" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 22/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Aportacions de La Unió Catalana d'Hospitals"

Versions

Versió 1

Avatar: Ana Carmen Riera Ana Carmen Riera
21/04/2022 10:41
Versions 1 Torna a la proposta