" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 22/05/2022
Fases del procés

26 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Més facilitat per la mobilitat funcional temporal cap a cossos superiors (en sentit vertical) o...
A petició del treballador, possibilitat de fer el 100% de l’activitat laboral mitjançant...
Abonar un petit plus de transport i desplaçament als treballadors que hagin de desplaçar-se fora...
Creació de cicles formatius (FP) de grau Mitjà i Superior en l’àmbit del sector públic (justícia,...
Proves més orientades a la pràctica que a la teoria, i ajustades el màxim a les funcions a...
Potenciar el paper de l’Escola d’Administració Pública en la implantació de cicles formatius de...
Que els períodes de pràctiques a l’Administració mitjançant convenis de col·laboració (no...
Fusió de cossos i supressió de nivells (com a d’altres països europeus) delimitant clarament les...
Reduir a una fase d’exàmens compactat tot en un sol dia (amb contingut teòric i pràctic, com es...
En línies generals proposo, perquè aquesta Llei acabi essent efectiva, que es redacti amb...
Almenys s'hauria de contemplar aquesta possibilitat o opció per als llocs que no cal...
Fusió dels cossos de subalterns i d’auxiliars administratius, per les escasses diferències de...
Des de fa anys, els col·lectius de profesionals, especialment equips tècnics, estem reclamant la...
A la memòria preliminar de l'Avantprojecte es diu que la nova regulació suposaria revisar la...
Obrir els cursos de l'Administració i la resta del Sector Públic (Correus, Hisenda, Justícia,...
El model de certificació ACTIC per a funcionaris que estem obligats a treballar en digital des de...
En base a la creació de la Gerència del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya...
  • Creat el
    31/03/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 0
El personal funcionari de carrera per poder fer promoció professional ho ha de fer a través...