" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Veure les fases

Canvis a "I Debat per videoconferència, 7 de maig de 2020"

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització Dinamització
20/04/2020 19:09

Versió 2

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
21/04/2020 09:15

Versió 3

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
28/04/2020 19:17

Versió 4

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
28/04/2020 19:19

Versió 5

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
28/04/2020 19:20

Versió 6

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
28/04/2020 19:21

Versió 7

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
28/04/2020 19:24

Versió 8

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
28/04/2020 19:26

Versió 9

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
28/04/2020 19:34

Versió 11

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
05/05/2020 23:05

Versió 13

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
06/05/2020 00:07

Versió 14

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
06/05/2020 00:09

Versió 16

Avatar: Dinamització Dinamització
10/06/2020 18:58

Versió 17

Avatar: Dinamització Dinamització
11/06/2020 15:23
Versions 17 Tornar a la trobada