" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte d'ordre per la qual es reguli el funcionament i la composició de la taula de diàleg social de les energies renovables

Creació i funcionament de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables

Fase 2 de 2
Retorn 31/03/2022 - 01/04/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta té com a objectiu conèixer el parer de la ciutadania i del conjunt de sectors representants a la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables sobre quines haurien de ser les principals actuacions d’aquesta Taula per tal que contribueixi als objectius que li han estat assignats pel Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, així com sobre quin hauria de ser el seu règim de funcionament i la seva composició concreta.


Descripció

Amb l’objectiu de potenciar l’equilibri territorial entre territoris rurals i zones urbanes a fi i efecte d’incrementar el consens social al voltant de la implantació de les energies renovables, objectiu que amb l’aplicació de la normativa anterior no s’estava assolint, en data 26 d’octubre de 2021, es va promulgar el Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, el qual es va publicar al DOGC núm. 8531, de 27.10.2021 i va ser validat per la Resolució 190/XIV del Parlament de Catalunya.

L’article 5 del Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, crea la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables, la qual té com a objecte l’estudi i la identificació, per a la posterior elevació a les administracions competents, de les propostes de mesures de compensació pública entre els territoris rurals i les zones urbanes densament poblades en què, un cop maximitzades les polítiques locals d’implantació d’energies renovables, no es pugui garantir assolir el 50% de la seva demanda elèctrica amb generació elèctrica renovable de proximitat en l’horitzó de l’any 2030.

L’article 6 de l’esmentat Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, estableix que el funcionament i la composició de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables s’aprova per ordre de la persona titular del departament competent en matèria d’energia i preveu que la Taula ha de comptar amb representants municipals o del món associatiu local.

També hi han de ser representades les associacions d’energies renovables (eòlica i solar), els petits productors d’energies renovables, les cooperatives energètiques ciutadanes, les organitzacions professionals agràries, les cooperatives agroalimentàries i les entitats ecologistes.

Posteriorment, l’article 79, apartat 5, de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575 de 31.12.2021), modifica l’article 6 del Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, i afegeix que també hi ha de ser representats els agents socials i econòmics, entre d’altres.

Per tant, actualment resulta necessari determinar el funcionament i la composició de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables a fi i efecte de donar compliment al que preveu la normativa esmentada.

Informació complementàriaPropostes Veure tots (3)

S'aporta document PDF amb respostes a les 14 preguntes orientatives
Veure tots (3)
Qui hi participa Associacions i cooperatives agràries, associacions de productors de les energies renovables, cooperatives energètiques ciutadanes, comunitats de regants, administracions locals, sindicats i patronals, entitats ecologistes, i el món acadèmic, entre d'altres.
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Direcció General d'Energia
Disposa de retorn
Data d'inici 20 de Febrer de 2022
Data de finalització 30 de Març de 2022
Referència: II-PART-2022-02-461

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ConsultaTaulaEnergies/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ConsultaTaulaEnergies/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Participants

27

Seguidores

3

Propostes