" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret de creació del Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret de creació del Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels consells territorials d’activitats cinegètiques de Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Fase 2 de 2
Retorn 07/11/2022 - 08/12/2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

L’objecte de la iniciativa és la previsió d’elaborar un projecte de Decret de creació del Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels Consells Territorials d’Activitats Cinegètiques de Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Objectius de la iniciativa

  • Facilitar el funcionament eficaç dels òrgans de consulta i assessorament en matèria cinegètica.
  • Garantir una adequada representativitat dels diferents sectors interessats o afectats per l’activitat cinegètica i la seva aportació en la presa de decisions.
  • Obtenir un millor aprofitament del coneixement i experiència dels agents i sectors interessats.


Objectius específics:

-Redefinir i ampliar les funcions del Consell d'Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels Consells Territorials d'Activitats Cinegètiques, per adequar-les a la perspectiva actual de les activitats cinegètiques, que engloben un conjunt d'activitats més enllà de la pràctica de la caça com a activitat recreativa.

-Adaptar la composició del Consell d'Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels Consells Territorials d'Activitats Cinegètiques a les necessitats actuals de caràcter social, econòmic i d'equilibri del medi natural, i millorar la representativitat dels organismes, entitats i col·lectius que tenen interessos que es poden veure afectats per les activitats cinegètiques.

-Modificar les denominacions dels Consells actuals per unes altres que facin referència a les activitats cinegètiques en general, i no només a la caça: el Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya i els Consells Territorials d’Activitats Cinegètiques de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

-Al mateix temps, es vol crear el Consell Territorial d'Activitats Cinegètiques de la Catalunya Central, per millorar la representació d'aquest part del territori en l'àmbit de les activitats cinegètiques.

-Unificar en un sol text normatiu de tota la regulació d'aquests òrgans assessors i adequar la seva regulació a la situació actual.


La regulació de la modificació de la composició del Consell de Caça de Catalunya i dels Consells Territorials de Caça és una actuació prevista al Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per als anys 2021-2023 (Acord de Govern de 19 d'octubre de 2021, ACC, mesura 195).

Propostes Veure tots (7)

El Consell de Catalunya ha de reproduir les representacions als Consells Territorials, essent...
La caça i la pesca tenen un impacte indubtable en les poblacions de fauna salvatge i en tot...
La consciència ambiental de la població ha crescut moltíssim. La ciutadania es preocupa pels...
Aportacions per tal de garantir la representació real de tots els sectors interessats o afectats...
Veure tots (7)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 02 de Juny de 2022
Data de finalització 04 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2022-06-503

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretConsellCinegetiques/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretConsellCinegetiques/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

5

Participants

36

Seguidores

3

Comentaris

7

Propostes

15

Adhesions