" class="part-icon-bars">

Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura

Procés participatiu per a l'articulat del decret d'estructura pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència de la Natura

Fase 1 de 1
Fase de participació 22/12/2023 - 21/01/2024
Fases del procés

Canvis a "Aportacions de L'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres als Estatuts de l'Agencia de la Natura"

Versions

Versió 1

Avatar: Associació de Gestors Forestals de les Gavarres Associació de Gestors Forestals de les Gavarres
17/01/2024 12:52

Versió 2

Avatar: Associació de Gestors Forestals de les Gavarres Associació de Gestors Forestals de les Gavarres
17/01/2024 12:53
Versions 2 Torna a la proposta