" class="part-icon-bars">

Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura

Procés participatiu per a l'articulat del decret d'estructura pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència de la Natura

Fase 1 de 1
Fase de participació 22/12/2023 - 21/01/2024
Fases del procés

Canvis a "Aportacions de Conservació.cat al Decret d'Estatuts ANACAT"

Versions

Versió 1

Avatar: Associació de Professionals de Conservació de la Natura Associació de Professionals de Conservació de la Natura
19/01/2024 15:41
Versions 1 Torna a la proposta