" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i d’aprovació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge

Fase 2 de 2
Retorn 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

Ampliació del límits proposats en la proposta

05/03/2023 10:51  

La Vall de Cortiella i els vorals de Puigcerver presenten uns trets naturals i patrimonials que cal ser inclosos en el projecte del Parc Natural de la Muntanyes de Prades. Per la qual cosa dono suport a l'acord de l'Ajuntament d'Alforja de l'1 de març de l'any del 2023.

http://bitly.ws/Ba9x


Referència: II-PROP-2023-03-86643
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPrades/f/3652/proposals/86643/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPrades/f/3652/proposals/86643/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Mario Jay

The inclusion of the Vall de Cortiella and the Puigcerver foothills within the scope of the Muntanyes de Prades Natural Park project is of utmost importance. These areas boast a rich blend of natural beauty and cultural heritage that undoubtedly deserve preservation and recognition. Supporting the decision made by the Alforja City Council on March 1, 2023, is a commendable step toward safeguarding these invaluable assets for future generations to enjoy and cherish. The endeavor to enhance and expand the natural park's boundaries aligns perfectly with the goal of promoting sustainable conservation and responsible management of our natural and cultural treasures.
https://rainguardroofs.com/

100% d'acord. Un comentari ple de sentit comú i visió de futur.

Carregant els comentaris ...