" class="part-icon-bars">

Consulta projecte de Decret de concerts educatius

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de Decret relatiu als concerts educatius

Fase 2 de 2
Retorn 11/08/2019 - 06/09/2019
Fases del procés

7 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Des de la FaPaC no veiem necessària la tramitació d'un nou Decret de concerts educatius per...
El concert educatiu és un instrument per a fer possible dos preceptes constitucionals: la...
L'Administració insisteix sovint a crear i construir nous centres públics on les necessitats ja...
És evident que en molts indrets l'escola privada que opta per un concert cobreix moltes vegades...
No veig cap suport jurídic al fet de treure el concert a escoles que creuen en l'educació...
Avui hi hagut un interessant debat a el mati de Catalunya Radio sobre aquet tema. Han dit...
Crec que el finançament que reben les escoles concertades en comparació a les seves necessitats...