" class="part-icon-bars">

Elaboració de la diagnosi ciutadana de l'entorn de la Colònia Güell

#ParticipaColòniaGüell 1ª Fase del procés participatiu del nou pla urbanístic supramunicipal de l'entorn de la Colònia Güell als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat

Fase 3 de 3
Presentació de resultats 01/07/2021 - 31/10/2021
Fases del procés

En el procés participatiu per la diagnosi ciutadana dels entorns de la Colònia Güell s’obriran diversos espais de participació, en línia i presencials (tenint en compte les mesures de protecció per a la Covid). També es faran activitats específiques amb les entitats, gent gran, el jovent i infants. 

Activitats en línia. 

La participació en línia es farà a través d'aquest portal, on trobareu una pestanya per recollir les vostres aportacions en clau de diagnosi ciutadana sobre els tres eixos de debat i aportar documentació d'interès (fotografies o altres), així com respondre una enquesta de diagnosi ciutadana. Aquest espai en línia estarà obert durant la primera fase de participació.

Taller virtuals

Sessió Informativa: Què, qui, com? 

Es realitzarà una sessió oberta a tota la ciutadania, en la que es compartirà tota la informació rellevant per al desenvolupament del procés participatiu. Sessió per conèixer el "què, qui, com" de l'entorn de la Colònia Güell, la importància de la diagnosi territorial ciutadana i els reptes actuals. 

Sessió en línia on s’informarà i es respondran dubtes sobre l’estat del projecte i del procés participatiu. Amb la participació dels impulsors del pla i de l’equip redactor. 

La sessió serà retransmitida en directe pel canal de YouTube de Govern Obert, on es quedarà penjat el vídeo per posteriors consultes. 

Taller amb entitats i associacions. 

Sessió participativa amb associacions i entitats (culturals, esportives, etc.) com a representants de grups amplis i actius de ciutadans. Servirà per recollir necessitats detectades en el curs de la seva activitat i la visió de futur de l´entorn de la Colònia Güell. 

Taller de tancament obert a la ciutadania. 

En aquest taller es presentarà la informació recollida en els diversos espais de participació de manera estructurada i entenedora, per completar-la i validar-la de cara a tancar aquesta fase del procés participatiu i que serveixin de base per al plantejament de les estratègies urbanístiques a desenvolupar en el futur.  

Per aquesta sessió serà necessària inscripció prèvia 

Espais presencials: itineraris participatius. 

Els itineraris participatius estan oberts a la ciutadania i són espais informatius, de trobada i debat entre els diferents actors d’un territori. 

Els itineraris tindran una durada aproximada de dues hores i mitja, i serviran per a veure i explicar, in situ, els reptes que s’han d’abordar en el nou projecte i recollir valoracions, comentaris i aportacions per part de les persones participants. 

Per aquestes activitats és necessària inscripció prèvia en la pàgina de cada activitat. Les seves places seran limitades (per poder garantir el compliment de les mesures de seguretat davant la COVID-19). S’han reservat algunes places a persones que no tenen accés a mitjans d’inscripció digital. 

Itinerari participatiu 1. LES ARRELS DEL TERRITORI: MEMÒRIA I PAISATGE.  

Es proposa fer un itinerari pels entorns de la Colònia Güell, detectant els elements patrimonials, naturals i de memòria que tenen valor per la ciutadania i com es podrien integrar en el nou projecte.  

Itinerari participatiu 2. VIDA QUOTIDIANA ALS ENTORNS DE LA COLÒNIA GÜELL  

En aquest itinerari volem veure de primera mà l’ús que es fa del territori per part dels seus habitants: com ens movem, quins serveis tenim i trobem a faltar, quins equipaments fem servir i quins manquen, etc. 

Itinerari participatiu 3. IMAGINEM EL FUTUR 

Aquest recorregut ens hauria d’ajudar a reflexionar sobre els reptes de futur que té el territori. Explicarem els eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya, que són el marc de referència del nou projecte i recollirem les principals preocupacions i també propostes per abordar aquests reptes. 

Espais autogestionats: 

Les sessions autogestionades són sessions de treball i debat conduïdes i dinamitzades de forma autònoma. L'objectiu és recollir al visió dels joves i els infants sobre el model de ciutat que volen amb la finalitat de complementar l’anàlisi i diagnosi.  

Es farà un primer taller informatiu amb els centres interessats en participar, i es treballarà a partir d’una fitxa de recollida d'informació per grups per fomentar el debat i estimular la intel·ligència col·lectiva. 

L'organització de les sessions donarà compliment a les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries en el moment de la seva realització.