" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Veure les fases

Canvis a "Aportacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia en relació amb l'Avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública"

Versions

Versió 1

Avatar: Oficina Antifrau de Catalunya Oficina Antifrau de Catalunya
08/02/2022 16:53
Versions 1 Torna a la proposta