" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Veure les fases

34 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Why Choose BetterScapes Tree Service?
BetterScapes is a tree care company providing safe, reliable tree services to residential and...
Tinc la sensació que l'Escola és un lloc on es fan cursos i et donen títols que serveixen per...
Com a responsable de la formació i gestió dels col·laboradors als tribunals d’opos. de...
L'Escola d'Administració Pública, a més de poder preparar per oposicions, facilités material de...
oferir des de l'EAPC una formació obligatòria en llenguatge clar a tot empleat públic i futur...
Crec que estaria bé que l'Escola d'Administració Pública pogués atorgar certificats de...
Actualment es fan molts cursos de forma virtual, no veig el perquè s'està limitant el número...
Propostes de la Xarxa d'Innovació Pública, XIP
L'Escola d’Administració Pública de Catalunya ha de ser el pal de paller: no només ha de...
  • Creat el
    08/02/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Carpeta formativa distribuïda pel treballador públic
Poder consolidar els certificats acreditatius de la formació d'un treballador, impartit per...
Coordinant-se amb processos selectius d'altres administracions i fins i tot fent-ne, es podria...
La Comissió Tècnica de Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració...
Com atendrà l'EAPC l'assistència als nombrosos tribunals derivats dels processos...
Demanaria reforçar la funció educativa de l’Escola centrant-se en: dret i procés administratiu,...
L'EAPC ha de ser referent en recerca i anàlisi al voltant de l'AP. Imprescindible la...
Moltes unitats realitzen formació interna que pot tenir interès per a d'altres departaments i...
Us adjunto les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia en...
  • Creat el
    11/02/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
La Llei hauria de deixar ben clar que l'assistència a les sessions dels òrgans selectius de...
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Moltes organitzacions i empreses han iniciat plans de formació i actualització de competències...