" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

Canvis a "Propostes de la Xarxa d'Innovació Pública, XIP"

Versions

Versió 1

Avatar: Xarxa d'Innovació Pública Xarxa d'Innovació Pública
10/02/2022 17:04
Versions 1 Torna a la proposta