" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

Canvis a "Why Choose BetterScapes Tree Service?"

Versions

Versió 1

Avatar: Marcels Gomez Marcels Gomez
11/03/2022 08:15
Versions 1 Torna a la proposta